De top 100 van middeleeuwse kastelen

In Europa en Azië staan meer dan 10.000 middeleeuwse kastelen. Topkastelen.nl heeft de mooiste en interessantste kastelen hieruit geselecteerd en ze gerangschikt in een top 100 lijst. Lees in het menu achtergrond hoe de lijst tot stand is gekomen. U kunt meestemmen op uw favoriete kastelen: zoek het kasteel, klik erop en breng uw oordeel uit. De totale lijst bevat bijna 1.000 kastelen zodat er ook toplijsten per land of per regio zijn, wellicht handig voor uw vakantieplanning of kastelentrips. Dit zijn de bovenste twaalf kastelen uit de top 100:
 
 

Stem mee voor de top 100

Elk vierkant plaatje of naam van een kasteel klikt door naar een informatiepagina over het kasteel. Hier kunt u zelf een oordeel toekennen aan dat kasteel. Het resultaat van de stemmen wordt aan het eind van het jaar meegeteld in de top 100. Dit is nu de top twaalf van deze lijst:
 
Query failed : Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'topkastelen_nl_-_topkastelen.castles.position' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by