De regio's met de meeste topkastelen


Ga met de muis op een thumbnail staan om het plaatje te vergroten. Als u op het plaatje of de regio klikt gaat u naar de lijst van kastelen in die regio.
Query failed : Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'topkastelen_nl_-_topkastelen.castles.country' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by