De bezoekers top 100 op 1 januari 2012.


Samengesteld door de bezoekers van topkastelen.nl. De scores uit de referentielijst is hier net meegenomen. Deze lijst is gebruikt voor het samenstellen van de top 100 voor 2012.

Query failed : Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'topkastelen_nl_-_topkastelen.castles.position' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by